Prestationsutvecklare på väg!

Även om det är samma tjänst så har termen coach skapat mer förvirring än klarhet. ”Är du livscoach?” eller ”Coachar du fotboll?” är vanliga frågor. Därför tycker jag att vara en prestationsutvecklare är mycket tydligare! Att hjälpa någon att utveckla sin prestation i ett positiv riktning. Klockrent!

Det handlar om samma sak, att utveckla en prestation. Många har mål och tankar som bara väntar på att utvecklas. Dold kapacitet som väntar på att användas. Jag har under sista halvåret arbetat med egna klienter och få vara med om deras resor från då till nu. Häftigt att få vara med i samtalet när de med eget ansvar tar tag i saker och utmaningar för att nå dit de bestämt sig för att nå.

IMG_8415Idag var sista kursdagen på Prestaonsbyråns ettåriga utbildning för prestationsutvecklare/coacher. Vi var fyra stycken som genomfört utbildningen detta år och med olika infallsvinklar och utgångspunkter har vi vuxit och utvecklats. Bra instruktörer och extra seminarier med lärdomar från både idrott och arbetsliv.

Under utbildningen har jag haft månadsvisa möten med min egen prestionsutvecklare som följt mig under utbildningen. Han har hjälpt mig att komma ihåg vad jag satt upp som mål och följa upp beslut jag tagit för att gå i den riktning jag bestämt. Visst har saker ändrats, men då har jag blivit påmind om att jag nu ändrar kurs eller målbild. Klart bra!  Jag kommer utveckla min egen stil och hjälpa mina klienter att utveckla sin utifrån deras visioner, mål och strategier. Allt i ett bra tillstånd och aktivt lyssnande.

Nu börjar vägen till nästa milsten!

Kommentar? Feed-back? Dela med dig!

%d bloggare gillar detta: